Tilmelding til Dansk Financias nyhedsbrev

Profil

Dansk Financia er den professionelle samarbejdspartner og konstruktive rådgiver for foreningsbestyrelsen og ejendomsejeren. >>>

Historie

Dansk Financia har administreret ejendomme siden 1934. Vi administrerer over 200 boligforeninger og udlejnings- ejendomme i Storkøbenhavn.   >>>

Ydelser 

Dansk Financia administrerer og fører tilsyn med ejendomme, samt rådgiver om juridiske, finansielle, regnskabsmæssige og byggetekniske forhold. >>>

21-07-2015: Den nye lejelov

De nye lejelovsregler er nu trådt i kraft. Det medfører væsentlige ændringer i forholdet mellem lejer og udlejer, ligesom der er kommet en ny lejekontraktsblanket, som skal anvendes fra 1. juli 2015. Lejelovgivningen er tungt fordøjeligt stof, men vi har i vort sommernyhedsbrev til alle kunder forsøgt at give en...

21-07-2015: Forsikringsproblematik omkring murbindere

Vi er blevet bekendt med, at facader og gavle på ejendomme opført i årene 1939 til 1984 med skalmure eller hulmure med bindere af jern, i sjældne tilfælde kan styrte sammen på grund af tærede murbindere. Problemet har indtil videre kun vist sig ved meget få ejendomme og typisk i forbindelse med kraftige...

01-12-2014: Mere om hvidvaskregler

I forlængelse af vor information omkring hvidvaskreglerne af den 19-06-2014 skal vi hermed give vore kunder yderligere informationer.

Banker og realkreditinstitutter er pålagt krav om, at de kender deres kunder og at de til enhver tid er i besiddelse af opdaterede kundeinformationer, og derfor er banker og...