Tilmelding til Dansk Financias nyhedsbrev

Profil

Dansk Financia er den professionelle samarbejdspartner og konstruktive rådgiver for foreningsbestyrelsen og ejendomsejeren. >>>

Historie

Dansk Financia har administreret ejendomme siden 1934. Vi administrerer over 200 boligforeninger og udlejnings- ejendomme i Storkøbenhavn.   >>>

Ydelser 

Dansk Financia administrerer og fører tilsyn med ejendomme, samt rådgiver om juridiske, finansielle, regnskabsmæssige og byggetekniske forhold. >>>

19-06-2014: Hvidvaskregler - nye krav og ændring i opkrævningsprocedurer

I lighed med andre virksomheder inden for ejendomsadministration, er Dansk Financia omfattet af reglerne for hvidvask.

Det har omfattende konsekvenser i vores daglige administration, og selvom vi gennem længere tid har tilrettet vores procedurer til de nye tider, så er det ikke overstået.

For det første er et...

05-06-2014: Dokumenter underskrives digitalt

Brug af digitale underskrifter vinder frem og en digital underskrift sidestilles juridisk med en almindelig underskrift.

Dansk Financia vil fremover også bruge digitale underskrifter på lejekontrakter, andelsoverdragelsesdokumenter og andre typer aftaler.

Vi har valgt at bruge en elektronisk løsning fra...

05-06-2014: Tilmelding til BetalingsService

Det er desværre ikke længere muligt at tilmelde sin betaling af leje, boligafgift, fællesudgifter o.l. til BetalingsService her på vores hjemmeside

Det skyldes, at Nets på grund af hvidvaskregler fremover giver et separat PBS nr. til alle ejendomme, dvs. vi kan ikke opretholde et fælles PBS nr. som hidtil.

Hvis vi...